مدیران عامل

مدیران عامل

omranjolfa
در تاریخ ۱۹ تیر ۱۳۹۸

مدیران عامل شرکت عمران جلفا در یک نگاه از سال1377 تا 1398 1-اسماعیل شهامت نیا در سال 1377 2-بلال خیرآور در سال 1378 3-یعقوب عزیز زاده  در سال 1380 4-محمد رضا فهمی درسال 1382 5-علی پارسا درسال  1385 6-جواد بابایی در سال 1390 7-کامیار دادگردر سال 1392 8-اسماعیل هلالی در سال 1393 9-کریم دوه لی درسال 1395 10-علی اکبر خدایی در سال 1398 11-حمزه پورمحمدی از سال 1398 تاکنون

ادامه مطلب