معرفی سازمان

معرفی سازمان

omranjolfa
در تاریخ ۱۹ تیر ۱۳۹۸

اهداف و ماموریت های سازمان منطقه آزاد ارس •  حضور موثر در ترتیبات منطقه ای •  ایجاد تمهیدات برای گسترش خدمات ترانزیتی •  توسعه تولیدات صنعتی و معدنی با توجه به مزیتهای منطقه به ویژه در زمینه تامین انرژی •  توسعه بازرگانی و حضور در بازارهای جهانی •  توسعه گردشگری •  توسعه آموزش عالی و فن آوری های جدید •  بهره برداری بهینه از امكانات و مزیت ها در جهت گسترش تولید و نوآوری در بخش كشاورزی •  ایجاد فضاهای نوین كالبدی نمایانگر چهره ای نو از جمهوری اسلامی ایران •   ماموریت های سازمان منطقه آزاد ارس •   تقویت هم‌پیوندی اقتصادهای ملی و بین‌المللی با الویت قفقاز جنوبی در راستای احراز جایگاه اول كشور در منطقه و بسترسازی و تمرین در ...

ادامه مطلب