منطقه ویژه اقتصادی سهلان

شرکت عمران جلفا با بررسی موقعیت منطقه سهلان و انجام مطالعات امکان سنجی این منطقه تاسیس منطفه ویژه اقتصادی در منطقه را به دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی پیشنهاد کردو با تاسیس منطقه آزاد ارس موافقت شد و شرکت عمران جلفا اقدام به تملک بخشی از اراضی آن منطقه ویژه سهلان به عنوان مکملی به متراژ ۱۵۰۰هکتار برای مشارکت در آماده سازی منطقه کرده است .

omranjolfa
در تاریخ ۱۹ تیر ۱۳۹۸
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.