نمونه کارها

با ما بهترین باشید

منطقه آزاد ارس

منطقه آزاد ارس

شرکت عمران جلفا به عنوان بزرگترین سرمایه گذار منطقه آزاد ارس با داشتن ۱۰۳۵هکتار اراضی با کاربری های تجاری _خدماتی ،صنعتی ،انبارداری،مسکونی ، تفریحی و دانشگاهی دارای امکانات زیربنایی، ...

مجموعه ورزشی _تفریحی قوش گلی سهند

مجموعه ورزشی _تفریحی قوش گلی سهند

شرکت عمران جلفا با مشارکت چند شرکت دیگر شرکتی با اهداف ورزشی تفریحی با نام قوش گلی سهند تاسیس کرده است،مسئولیت این شرکت تملک و آمادهسازی و بهره برداری ...

حاشیه شهر تبریز

حاشیه شهر تبریز

شرکت عمران جلفا با مشارکت شهرداری تبریز ،سازمان مسکن و شهرسازی  استان و شرکت های دیگر طرحی را برای ساماندهی مناطق حاشیه نشین تبریز و تخریب آنها اقدام به ...

منطقه ویژه اقتصادی سهلان

منطقه ویژه اقتصادی سهلان

شرکت عمران جلفا با بررسی موقعیت منطقه سهلان و انجام مطالعات امکان سنجی این منطقه تاسیس منطفه ویژه اقتصادی در منطقه را به دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ...

راه اندازی خط هوایی

راه اندازی خط هوایی

شرکت عمران جلفا با مشارکت نمایشگاه بین المللی تبریز و سازمان همیاری شهرداری های استان اقدام به تاسیس شرکت هواپیمایی تحت عنوان آذر ایر کرده است. با توجه به ...