شرکت عمران جلفا

شرکت عمران جلفا با مشارکت سازمان همیاری شهرداری ها،شرکت سرمایه گذاری توسعه آذربایجان و تعاونی 524 کارکنان استانداری آذربایجان شرقی ، در سال 1377 تاسیس شد و برابر مصوبه هیئت وزیران در سال 1378 حاکمیت و مسئولیت تاسیس منطقه ویژه اقتصادی به این شرکت واگذار شد.

این شرکت در گام نخست نسبت به خرید قسمتی از اراضی اختصاص داده شده به این طرح از گمرک جلفا  و جلب سرمایه گذاران خارجی و داخلی اقدام به واگذاری اراضی با کاربری های مختلف کرد. با پیگیری های مکرر مجموعه مدیریتی استان و خصوصا شرکت عمران جلفا نهایتا در مورخه 1382/6/2 با تصویب مجلس شورای اسلامی، منطقه ویژه به منطقه آزاد ارتقا یافت و حاکمیت را بر عهده گرفت.

سوابق و عملکرد شرکت عمران جلفا در عمرانی و آبادانی و رساندن جلفا در کمترین زمان ممکن از حد صفر به بالاترین مرتبه در بین مناطق ویژه اقتصادی و تلاش در جهت ارتقا جلفا به منطقه آزاد و مشارکت در پروژه کاسپین و … سبب شد تا شرکت عمران جلفا شریکی مطمئن و با تجربه در امور اقتصادی، تجاری و عمرانی شود.

برای ارتباط با شرکت می توانید از شماره تماس زیر استفاده کنید

041-35233831