بازدید مدیران سازمان منطقه آزاد ارس و جلفا از پروژه های شرکت عمران جلفا

به گزارش روابط عمومی شرکت عمران جلفا، مهندس شاسفند معاونت محترم سرمایه گذاری و توسعه منطقه آزاد ارس به همراه مهندس کاموسی شهردار جلفا، مهندس محمودی مدبرعامل شرکت سرمایه گذاری و توسعه ارس و مهندس حاکمی مدیر خدمات شهری سازمان به همراه دکتر حمزه پورمحمدی مدیرعامل شرکت عمران جلفا از پروژه های این شرکت در جلفا بازدید کرده و بر ادامه همکاری فی مابین تاکید شد. همچنین حمزه پورمحمدی مدیرعامل شرکت عمران جلفا نیز از حضور ایشان قدردانی کرده و آمادگی شرکت را در راستای پیشبرد و پیشرفت منطقه اعلام کرد.

omranjolfa
در تاریخ ۲۶ بهمن ۱۳۹۸