معرفی سازمان

اهداف و ماموریت های سازمان منطقه آزاد ارس

•  حضور موثر در ترتیبات منطقه ای

•  ایجاد تمهیدات برای گسترش خدمات ترانزیتی

•  توسعه تولیدات صنعتی و معدنی با توجه به مزیتهای منطقه به ویژه در زمینه تامین انرژی

•  توسعه بازرگانی و حضور در بازارهای جهانی

•  توسعه گردشگری

•  توسعه آموزش عالی و فن آوری های جدید

•  بهره برداری بهینه از امکانات و مزیت ها در جهت گسترش تولید و نوآوری در بخش کشاورزی

•  ایجاد فضاهای نوین کالبدی نمایانگر چهره ای نو از جمهوری اسلامی ایران

•   ماموریت های سازمان منطقه آزاد ارس

•   تقویت هم‌پیوندی اقتصادهای ملی و بین‌المللی با الویت قفقاز جنوبی در راستای احراز جایگاه اول کشور در منطقه و بسترسازی و تمرین در راستای الحاق به سازمان تجارت جهانی

•   تبدیل منطقه مرزی مربوط، به یک قطب علمی در سطح بین المللی و آزمایشگاه بهره‌گیری مناسب از قابلیتها و مزیتهای سرزمین اصلی بر پایه دانش به منظور افزایش تولید ناخالص ملی

•   گسترش شیوه‌های نوین معیشت و فعالیت و ساماندهی استقرار جمعیت و فعالیتها و فراهم سازی امکانات ورزشی، آموزشی، تفریحی و درمانی با نگاه فرا ملی

•   جذب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی در زمینه های خاص مطالعه و سیاست گذاری شده با موضوعات گوناگون صنعتی و معدنی، کشاورزی و منابع طبیعی، مسکن و شهرسازی، بازرگانی، گردشگری، اقتصاد انرژی، آموزشی، پژوهشی، ICT و خدماتی، در یک فضای رقابتی با توجه به امکانات و پتانسیل های ویژه منطقه از جمله بهره‌گیری مناسب از قابلیتهای ترانزیتی کشور در دالانهای ارتباطی شرقی- غربی و شمالی- جنوبی و رعایت اصول توسعه پایدار و حفظ محیط زیست

ارس نقطه طلایی برای تجارت و سرمایه گذاری:

منطقه آزاد ارس در 4 بخش منفصل در شمالغرب ایران و نقطه صفر مرزی در مجاورت با کشورهای ارمنستان، آذربایجان و جمهوری خودمختار نخجوان و کنار رود مرزی ارس استقرار یافته است.

منطقه ارس همواره از گذشته های دور مورد توجه بازرگانان و مسافران آسیا ـ اروپا و جاده ابریشم بوده است.

این اهمیت موجبات رونق صنعت پرورش کرم ابریشم در زمان صفویان و نیز احداث کاروانسراها و مجموعه های اقامتی، خدماتی و بازرگانی را در قرن اخیر در منطقه جلفا بوجود آورده است.

احداث ایستگاه راه آهن جلفا و خط آهن برقی جلفا ـ تبریز که متصل به خط آهن سراسری کشور شوروی سابق است از جمله این زیرساخت هاست.

•  منطقه ارس در مسیر صنعتی و تجاری شدن مراحل زیر را طی کرده است:

•  ایجاد گمرک و مراکز دپوی کالا به شکل امروزی در 60 سال پیش (در حال حاضر فعال می باشد)

•  ایجاد منطقه صنعتی و منطقه ویژه اقتصادی و سرمایه گذاری (منطقه ویژه اقتصادی جلفا) •  تبدیل منطقه ویژه به منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ارس

omranjolfa
در تاریخ ۱۹ تیر ۱۳۹۸
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.