مدیران عامل

مدیران عامل شرکت عمران جلفا در یک نگاه از سال1377 تا 1398

1-اسماعیل شهامت نیا در سال 1377

2-بلال خیرآور در سال 1378

3-یعقوب عزیز زاده  در سال 1380

4-محمد رضا فهمی درسال 1382

5-علی پارسا درسال  1385

6-جواد بابایی در سال 1390

7-کامیار دادگردر سال 1392

8-اسماعیل هلالی در سال 1393

9-کریم دوه لی درسال 1395

10-علی اکبر خدایی در سال 1398

11-حمزه پورمحمدی از سال 1398 تاکنون

omranjolfa
در تاریخ ۱۹ تیر ۱۳۹۸
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.