معرفی سازمان

معرفی سازمان

omranjolfa
در تاریخ ۱۹ تیر ۱۳۹۸

اهداف و ماموریت های سازمان منطقه آزاد ارس •  حضور موثر در ترتیبات منطقه ای •  ایجاد تمهیدات برای گسترش خدمات ترانزیتی •  توسعه تولیدات صنعتی و معدنی با توجه به مزیتهای منطقه به ویژه در زمینه تامین انرژی •  توسعه بازرگانی و حضور در بازارهای جهانی •  توسعه گردشگری •  توسعه آموزش عالی و فن آوری های جدید •  بهره برداری بهینه از امكانات و مزیت ها در جهت گسترش تولید و نوآوری در بخش كشاورزی •  ایجاد فضاهای نوین كالبدی نمایانگر چهره ای نو از جمهوری اسلامی ایران •   ماموریت های سازمان منطقه آزاد ارس •   تقویت هم‌پیوندی اقتصادهای ملی و بین‌المللی با الویت قفقاز جنوبی در راستای احراز جایگاه اول كشور در منطقه و بسترسازی و تمرین در ...

ادامه مطلب
مدیران عامل

مدیران عامل

omranjolfa
در تاریخ ۱۹ تیر ۱۳۹۸

مدیران عامل شرکت عمران جلفا در یک نگاه از سال1377 تا 1398 1-اسماعیل شهامت نیا در سال 1377 2-بلال خیرآور در سال 1378 3-یعقوب عزیز زاده  در سال 1380 4-محمد رضا فهمی درسال 1382 5-علی پارسا درسال  1385 6-جواد بابایی در سال 1390 7-کامیار دادگردر سال 1392 8-اسماعیل هلالی در سال 1393 9-کریم دوه لی درسال 1395 10-علی اکبر خدایی در سال 1398 11-حمزه پورمحمدی از سال 1398 تاکنون

ادامه مطلب